Products

Totalkoll med telematik

Så kallad fleet management – att kunna planera och följa upp fordon, maskiner och personal via IoT-lösningar – är idag viktigare är någonsin och branschen bara växer. Kundernas önskemål ökar i allt snabbare takt och för TelliQ och deras elektronikleverantör EEPAB väntar en framtid med både spännande utmaningar och möjligheter.

Fleet management är ett sätt för företag med utspridda fordons- och maskinparker att övervaka och effektivisera den dagliga driften genom molnbaserad datainsamling. Tjänsterna kan röra sig om allt ifrån enklare positionsbestämning och resursförbrukning till avancerad fjärrövervakning eller felavhjälpning på distans.

– Inom ett par år räknar man med att miljarder enheter ska vara uppkopplade så just nu är det en bransch med otrolig tillväxt. Samtidigt vill kunderna ständigt ha bättre teknik till lägre priser så det gäller att hinna leverera i takt med utvecklingen, säger Erik Ljung, radio och kommunikationsingenjör på TelliQ.

Tre affärsområden

Det företag som skulle senare komma att bli TelliQ grundades 2002 och har idag tre affärsområden: fordon, mobile equipment och gatljusstyrning. Fordon är störst volymmässigt med framför allt mindre bolag och ett 60- tal kommuner som kunder.

Sedan kommer mobile equipment, deras high-end avdelning med inriktning på maskintillverkare som till exempel Atlas Copco, Kalmar, Bromma och Swedavia, medan gatljusstyrning idag är det minsta området. EEPAB har varit med som samarbetspartner ända sedan starten och är nu TelliQ:s helhetsleverantör av elektronik för såväl gatljusstyrning som mobile equipment sedan man 2014 tog beslutet att inte längre bedriva någon egen elektronikkonstruktion.

– Vi litar helt och fullt på EEPAB då de visat sig vara flexibla och pålitliga leverantörer som alltid uppfyllt våra krav. Tillsammans har vi under åren byggt en stabil enhet vilket visar sig i att vi har få reklamationer och lite ombyggnadsbehov av våra produkter. Med tanke på hur viktigt det är för oss att kunna leverera i tid är det också skönt att ha någon nära som har full insyn i frågor rörande produktion, elektronik och komponentval, förklarar Erik.

Advancerad produkt – Stor efterfrågan

Inom segmentet mobile equipment är TelliQ:s flaggskeppsprodukt den så kallade TQ277 – en avancerad MTU (machine telematic unit) med Linux-baserat operativsystem och stöd för både 3G/GSM samt GPS.

Enhetens interface är sedan anpassat för att kunna integreras med mobila maskiner och andra system i behov av fjärrövervakning och datainsamling. EEPAB gör all elektronik medan TelliQ i sin ända laddar den med mjukvara som möjliggör kommunikation till deras back-office system där all information lagras på virtuella servrar i molnet.

I dagsläget är cirka 6000 enheter i omlopp men enligt Erik råder det en otrolig efterfrågan: – För att så snabbt som möjligt kunna få ut produkterna till kund lägger vi just nu ner mycket energi på processerna med att effektivisera fabrikstest och mjukvaruladdning, allt för att hinna leverera i den takt vi vill.

Den telematiska framtidens utmaningar

Det är kundernas önskemål som styr utvecklingen av vad som kommer ut på marknaden, men samtidigt är de stora maskintillverkarna historiskt sett vana vid produktionscykler på uppemot 10-15 år vilket vållar problem i förhållande till de snabbt ändrade kundbehoven.

Utöver det kan det även uppstå andra problem som att vissa komponenter plötsligen tas ur bruk eller kommande förändringar inom telekommunikation som när 3G-näten succesivt läggs ner, eller införandet av 4G. Den stora utmaningen för TelliQ kommer sålunda ligga i att framtidssäkra sina produkter, d.v.s att skapa en enhetlig standard som är flexibel nog att kunna bli certifierad i alla länder oavsett de olika regulatoriska kraven.

– Det är mycket som kan hända framöver men vi är inte oroliga, vi är inte ensamma och även om saker förändras eller försvinner kommer vi tillsammans med våra partners som EEPAB se till att hålla produktionen igång, avslutar Erik.

Lukas Ivarsson

Affärsområdesansvarig

+46 (0)589-89819

lukas@telliq.com