TelliQ Kopplar upp alla möjliga fordon och maskiner
Press

TelliQ stärker sin närvaro i västsverige - förvärvar del av Axtech

TelliQ förvärvar del av bolaget Axtech och ökar i och med det sitt kundantal med 20 procent. Från och med övertagandet den 15 september tar TelliQ över RedKnows körjournaler och Live Pro Fleet. TelliQ är en av marknadens ledande inom kompletta digitala fordonssystem och tjänster för moderna fordonsflottor.

– Jag är väldigt nöjd med att våra kunder blir en del av TelliQ AB. Deras produktutbud och branschkunskap inom internet of things och uppkopplade fordon kommer att tillföra vår kunder bra och moderna lösningar och produkter. Vi ser positivt på att våra kunder blir en del av TelliQ, säger Åsa Eklund, vd på Axtech.

TelliQ har utvecklats mycket under de senaste åren och stärkt sin position på marknaden. Genom investeringen i Axtech får TelliQ AB ett starkare fäste i Göteborgsregionen och tar en mer stabil position på marknaden. Inledningsvis ökar kundantalet med 20 procent, men man arbetar ständigt för att fortsätta ökningen.

– Det är med stor glädje att vi välkomnar all nya kunder till TelliQ. Uppköpet är ett viktigt strategiskt beslut som stärker TelliQ på den svenska marknaden, säger Joakim Lindqvist, vd på TelliQ.

TelliQ är ett företag som specialiserar sig på kompletta digitala fordonssystem och tjänster för moderna fordonsflottor. De grundades år 2002 under namnet Arkub AB och var en av de första bolagen i Sverige som specialiserade sig på telematik. TelliQ utvecklar och erbjuder webbaserade tjänster och lösningar, som ger beslutsstöd, förenklar vardagen och ökar lönsamheten till företag där fordon, maskiner och anläggningar utgör en viktig del av verksamheten.

Axtech AB är ett svenskägt företag med placering i Göteborg som specialiserar sig på GPS-baserad kommunikation och GPS-tracking. De har sålt GPS-baserade larm sedan 2003 och har sedan 2007 egen utveckling av både hårdvara och mjukvara. Axtech lanserade sin första produkt i redknows MiniFinder 2008 och har sedan dess lanserat flertalet larm och fleet management produkter.

Joakim Lindquist

VD

070-2276286

joakim.lindquist@telliq.com