Press

TelliQ blir en del av Infobric-koncernen

Infobric, ledande leverantör av IT-system för ökad säkerhet och effektivitet i byggbranschen, förvärvar ett av Sveriges största telematikföretag, TelliQ AB, som blir gruppens Fleet bolag. Tillsammans blir man en stark och innovativ IT-koncern med en gemensam vision; att skapa smartare och mer hållbara arbetssätt för sina kunder.

Infobric förvärvar 100 % av aktierna i TelliQ AB och gör därmed det hittills största förvärvet i bolagets historia. Köpet genomförs i januari 2020 och majoriteten av bolagets nuvarande ägare återinvesterar i koncernen.

– Genom att addera TelliQs produktportfölj, starka kundrelationer och långa erfarenhet av teknikutveckling till den starka position som Infobric byggt upp under 15 år har vi en fantastisk utgångspunkt. Tillsammans kan vi skala upp och nå ut brett med digitaliseringens möjligheter till bygg- och transportbranscherna, men även till andra fordonsintensiva branscher.

Dan Friberg, VD för Infobric-koncernen

Den rullande årsomsättningen för koncernen uppgår efter förvärvet av TelliQ till dryga 300 MSEK, med 200 medarbetare i fem länder. Majoritetsägare av koncernen är Summa Equity, ett privatkapitalbolag som kopplar investeringar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

TelliQ är ett ledande bolag inom digitala fordonssystem med över 80.000 uppkopplade enheter. Bolaget utvecklar och levererar tjänster till företag där fordon, maskiner och anläggningar utgör en viktig del av verksamheten.

– Det känns jättespännande att kliva in i Infobric-koncernen, där de likt oss har digitala lösningar som förenklar vardagen för företag. Med Infobrics stora kundbas inom byggsektorn ger det oss möjlighet att tillsammans skapa ytterligare tillväxt med unika lösningar mot marknaden. Målet är att vara en ledande digitaliseringspartner som bidrar till att bygga hållbara och lönsamma företag på sunda och säkra villkor.

Joakim Lindquist, VD TelliQ AB

Koncernens ambitioner för 2020 och framåt är att driva gruppen lönsamt, hållbart och med fortsatt hög tillväxt. Fokus är att ta vara på bolagens syftesdrivna engagemang i att utveckla smarta, digitala verktyg som kan förenkla och effektivisera kundernas vardag. Flera av de branscher som bolagen riktar sig till befinner sig mitt i en digital transformation där tjänster och uppkopplade produkter kan effektivisera administrativa processer, säkra arbetsmiljö och underlätta företagens regelefterlevnad.

– Vi är väldigt stolta över att välkomna TelliQ till Infobric-familjen och ser fram emot spännande utmaningar tillsammans, säger Dan Friberg.

Om TelliQ
TelliQ specialiserar sig på kompletta digitala fordonssystem och tjänster för moderna fordonsflottor. Bolaget grundades år 2002 under namnet Arkub AB och var ett av de första bolagen i Sverige som specialiserade sig på telematik. De senaste åren har man stärkt sin position på marknaden och under 2019 nåddes en omsättning på 105 MSEK. De senaste tre åren har bolaget haft en årlig tillväxt på cirka 30 procent. TelliQ utvecklar och erbjuder webbaserade tjänster och lösningar, som ger beslutsstöd, förenklar vardagen och ökar lönsamheten till företag där fordon, maskiner och anläggningar utgör en viktig del av verksamheten.

Om Infobric
Infobric grundades 2004 och är en bolagsgrupp av IT- och elektronikföretag som utvecklar lösningar för säkrare och mer effektiva arbetsprocesser. I koncernen ingår dotterbolagen Tempus AS och BlastManager AS. Tillsammans har man en central roll på fler än 16 000 samtidiga arbetsplatser, med flera av Europas största bygg- och maskinuthyrningsföretag bland sina kunder. Infobrics ägs av Summa Equity som investerar i lösningar på globala utmaningar inom hållbarhet.

Om Summa Equity
Summa Equity grundades 2016 och stängde sin första private equity-fond i februari 2017 med åtaganden om 4,7 miljarder SEK som fokuserar investeringar i den nordiska SME-marknaden. Företaget investerar i sektorer kopplade till tre megatrenddrivna teman: resurseffektivitet, förändrad demografi och teknikaktiverade företag, och har byggt en portfölj av företag som bidrar till en positiv utveckling av FN: s globala hållbarhetsmål.

Joakim Lindquist

VD, TelliQ AB

+46 702 27 62 86

joakim.lindquist@telliq.com

Dan Friberg

VD, Infobric AB

+46 707 88 75 44

dan.friberg@infobric.se