Michael Arboga Kommun
Case study > Clients

Sveriges mest uppkopplade kommun

Arboga är med sina 14 000 invånare en mindre kommun i hjärtat av Sverige, men trots det sticker dom ut med den digitala satsningen kommunen har gjort under de senaste tio åren. Idag arbetar kommunen för fullt med sensorstyrd gatljushantering, en uppkopplad bilpool och avancerade kontrollsystem för kommunens snöröjning.

Att TelliQ huserar i kommunen har så klart satt sina spår – tillsammans har vi skapat en vision om hur framtidens kommuner kan fungera. Vi bjuder in Michael Grund, trafik och gatutekniker på Trafik- och gatuenheten, Arboga Kommun, på en kopp kaffe och pratar dåtid, nutid och framtid. Häng med!

TelliQ(TQ): Du kan väl berätta lite om dig själv, som vi har förstått det så har du varit med en rätt lång period i branschen?

Michael Grund(MG):  Ja det stämmer, jag fick anställning på kommunen redan 77, och sedan 87 har jag jobbat som arbetsledare. I dagsläget jobbar jag på rådhuset och hanterar bland annat frågor som rör trafik och gator i kommunen. Eftersom att jag jobbat så länge i samma område men med flera olika saker, fungerar jag också som en slags kunskapsbank…

Kommunens sensorstyrda belysning med GSM-teknik implementerades faktiskt i ett enda svep. Snabbt gick det.

Michael Grund, trafik och gatutekniker på Trafik- och gatuenheten, Arboga kommun

TQ: Ni har ju varit ganska aktiva i ert digitaliseringsarbete, hur kom du först i kontakt med uppkopplade kommunresurser?

MG: Oj, jag minns faktiskt inte riktigt. Det var antingen snöröjningsuppföljning eller belysningen som först kom in i bilden. Båda implementationerna skedde ganska snabbt. Kommunens sensorstyrda belysning med GSM-teknik implementerades faktiskt i ett enda svep. Snabbt gick det.

 

Arboga kommun uppkopplad

Michael Grund har arbetat som arbetsledare i 32 år(!). Att säga att han har koll på hur en kommunal verksamhet fungerar är nästan en underdrift. – ”jag fungerar som en slags kunskapsbank.”

TQ:  TelliQ erbjuder ju förutom belysningskontroll en hel del fordonstjänster, hur ser Arbogas totala fordons och maskin-innehav ut idag?

MG: Totalt är det 90 maskiner och fordon, fördelat på personbilar, flakbilar, gräsklippare och större maskiner såsom traktorer, lastbil och lastmaskiner. Förutom det så tar vi in entreprenörer för både snöhanteringen och grönyteskötseln. När det kommer personbilarna är det framför allt poolbilarna vi har uppkopplade med TelliQ Fleet. Detta ger administratören ett enkelt verktyg för att kunna interndebitera olika avdelningar, utan att behöva springa och leta manuella körjournaler.

TQ: Vart upplever du att mest nytta skapas idag av er satsning med att digitalisera kommunen?

MG:  Jag måste säga att det är snöröjningsuppföljningen. Just nu arbetar vi med att planera vinterns plogning, sandning och därefter sandupptagning. Processen bygger på digitala kartor, som varje år revideras något, rutter ska cirkulera och allmänhetens synpunkter ska vägas in. När vi har tagit beslut om önskade rutter tar vi tillsammans med TelliQ fram anpassade kartor som vi förser förare och arbetsledare med.

TQ:  Coolt, vad betyder detta för ert arbete med snöröjningen då?

MG: Det gör det bra mycket lättare att under vinterårstiden hantera både arbetsledning och uppföljning. Vi har underlaget framför oss hela tiden, och bearbetade sträckor blir i realtid synliga på kartan som vi kan överblicka när som helst. På morgonen innan arbetsdagen börjar kan vi visuellt beskriva för hela arbetsgruppen vilka områden som behöver hanteras.

TQ: Hur gör ni då med de entreprenörer ni anlitar för att hjälpa till med väghållning under vintern?

MG: Eftersom att TelliQ’s lösning finns med flera typer av installationsalternativ är detta faktiskt inte så krångligt. Våra egna maskiner utrustar vi med tracker-enheter via fast installation, medan våra entreprenörer kopplar in enheten via ciggpluggen i fordonet. Vi har med det som krav redan vid upphandlingen, vilket har fungerat jättebra. Idag har vi alltså koll på vilka vägar som blir plogade enligt schema, vi kan visuellt arbetsleda snöröjnings-gänget och vi kan ta fram tydliga underlag i både manuella loggar och automatiska GPS-rutter för att följa upp ifall halkolycka skulle hända. Utan ordentliga bevis att vägen faktiskt har sandats kan detta bli en ordentlig kostnad för kommunen som vi såklart vill undvika från första början.

Digitaliseringen ger oss en större möjlighet att kunna ge kommunens invånare en garanti på att deras vardag blir trygg och säker.

Michael Grund, trafik och gatutekniker, Arboga kommun

TQ: Vad anser du är själva huvudmålet med er digitaliseringsresa?

MG: Det är helt klart säkerheten för våra kommuninvånare. Automatisk tändning av  gatljuset som lyser upp i höstmörkret, vi måste också se till att lamporna är hela, och tydlighet i vilka vägsträckor som blivit hanterade ger oss en större möjlighet att kunna ge kommunens invånare en garanti på att deras vardag blir trygg och säker.

Love Wige

Storkund- och kommunexpert

076-771 17 66

love@telliq.com