Case study > Clients

Nu har fordonschefen inte ont i magen längre

Mölndals kommun har en stor fordonsflotta och det har varit svårt att få överblick och hålla koll på det senaste servicetillfället. Nu åker ingen bil längre omkring oservad – tack vare investeringen i TelliQ Fordonssystem.

Thomas Andersson, fordonsansvarig på Mölndals kommun, är nöjd med att diftstoppen har minskat och personalsäkerheten ökat sedan fordonssystemet implementerades. Han berättar hur situationen var tidigare:

– Som fordonsansvarig har jag som uppgift att se till att kommunens bilar fungerar och har minimalt med driftstopp. Tidigare hade vi ett system med lappar och olika dokument över bilarna, när de skulle servas och vad som skulle åtgärdas. Och med en så stor bilpark som vi har, faller saker lätt mellan stolarna

– Sett ur säkerhetssynpunkt hade vi inte den kontroll som är nödvändig, det knöt sig i magen på mig. Med flera förare på varje bil var det heller ingen som tog det yttersta ansvaret när servicelampan lös.

”En missad service mår bilen inte bra av och det riskerar att sätta säkerheten på spel för våra medarbetar”

Thomas fortsätter att beskriva problembilden:

– Det är nästan omöjligt att hålla koll på att alla bilar får service efter biltillverkarens rekommendationer. Det glömdes bort, vilket i sin tur skapade oplanerade driftstopp. En missad service mår bilen inte bra av och det riskerar att sätta säkerheten på spel för våra medarbetare, med till exempel dåliga däck och bromsar.

Nu behöver Thomas inte oroa sig längre. Knuten i magen har försvunnit , och anledningen är TelliQ Fordonssystem.

– Implementeringen var enkel. Vi kopplade upp alla bilar mot TelliQ-systemet som talar om när det är dags för service på varje enskild bil.
Systemet registrerar även korrekta körjournaler, helt automatiskt.

– Det är viktigt att vi sköter journalerna efter Skatteverkets krav, och på det viset är en förebild för våra kommuninvånare.

Thomas Andersson menar att TelliQ Fordonssystem underlättar vardagen.

– Vi minskar driftstoppen och spar pengar. Personalens säkerhet ökar och tack vare att vi har regelbunden service på våra fordon bidrar vi till en bättre miljö.

Kundnytta

• Bättre överblick över fordonsparken
• Serviceintervaller hålls
• Körjournaler registreras automatiskt
• Färre drifstopp
• Ökad säkerhet för personalen
• Miljön skonas

Rickard Eriksson

Utesäljare

+46 (0)589-87559

rickard@telliq.com