Case study > Clients

Hjärna, ögon och öron hos Kalmars truckar

Lösningsbaserad försäljning står högt på agendan hos trucktillverkaren Kalmar. En ny digital enhet är bildad. Och ett viktigt strategibeslut har tagits.

– Våra maskiner ska vara 100 procent uppkopplade. Där kommer telematik in som en viktig faktor, säger Mikael Antonsson, ansvarig för den digitala enheten på företaget.

Kalmar säljer lösningar och tjänster för lasthantering i hamnar, terminaler, distributions-centraler och tung industri. Mer än var fjärde container runt om i världen hanteras av en lösning från Kalmar. Lösningar som består av utrustning (olika typer av truckar) tillsammans med automation, programvara och tjänster som bidrar till energieffektiv containerhantering, god logistik och smidig integrering av processer.

”Vad som går att göra med informationen från truckarna öppnar enorma möjligheter.”

– Vi har världens bredaste produktportfölj och har 4 000 uppkopplade maskiner över hela världen. Varje truck är en informationsbärare och med våra telematikslösningar kan vi mäta upp till 40 nyckeltal på trucken. Alla är baserade på fakta, vilket är en oerhörd styrka, säger Johan Hellström, digital affärsutvecklare.

Telemetriska data skickas till programvaran SmartFleet, som snabbt ger tillgång till statistik utifrån nyckeltalen (KPI, Key Performance Indicator) hos utrustningen. Med telematiken som grund har kunderna, och Kalmar själva, möjlighet att kontrollera effektivitet och produktivitet hos truckarna.

TelliQ:s utrustning tar fram data på detaljnivå. Man kan till exempel se vad som händer med bränsleförbrukningen om en viss en viss funktion ställs in på ett visst sätt, säger Johan.

Telematik ska bara finnas

Intresset för analyser och resultat från telemetriska data blir allt större hos Kalmars kunder. Men det varierar stort.

– En del är jätteintresserade, andra knappt alls. Just nu är bränsleförbrukningen en het fråga i hamnar, och det är precis den typen av statistik vi kan ta fram med hjälp av telematik, säger Mikael Antonsson. Han tror att telematik med tiden kommer att bli en så kallad commodity, en standard som finns inbyggd i alla maskiner och kan användas på olika sätt för att minska driftstopp, effektivisera hanteringen och öka säkerheten.

Telematik är något som bara ska finnas. Men det kommer att finnas olika nivåer av uppkoppling, beroende på marknad och kundernas behov och förutsättningar. Vi måste givetvis anpassa vår utrustning till kundernas krav. Om vi kan mäta 40 KPI:er, men kunden bara har nytta av fem måste vi förstås kunna leverera det.

Forskning om digitala lösningar

Bildandet av den digitala enheten på Kalmar är förhållandevis ny, och Mikael menar att man är ute på en utvecklingsresa både internt och externt.

– Vi har ett starkt driv att gå framåt för att bli ännu bättre på att sälja lösningar. Beslutet att vara 100 procent uppkopplade visar vägen. Att säkert ta tillvara på datan är egentligen bara det första steget. Vad som sedan går att göra med all information från truckarna öppnar enorma möjligheter.
Som vad?

– Vi kan till exempel sälja analyser till våra kunder och jobba som konsulter och rådgivare inom det här området. Vi kan uppmärksamma kunden på när det är dags för service. Givetvis kan vi använda datan i vår egen produktutveckling. Jag ser framför mig att datan och vad man kan använda den till kommer att ingå i ett större erbjudande i framtiden. Mikael tillägger:

– SmartFleet är bara en komponent i det vi vill göra. Vi tittar även på andra tjänster och driver ett forskningsprojekt kring digitala lösningar ihop med Linnéuniversitetet i Växjö.

Motor för lösningsbaserad försäljning

Johan och Mikael ser TelliQ som en motor som gör att Kalmar kan skapa olika koncept för lösningsbaserad försäljning.

– Vi startade vårt samarbete 2014, men det är det sista året som det har tagit fart på allvar i och med att vi har startat vår digitala enhet, säger Johan som ser en spännande framtid.

– Jag är övertygad om att telematik kommer att finnas med i hela kedjan; från produktion och leverans till service och betallösningar. Telematiken är som hjärna, ögon och öron på trucken. Samtidigt. Det skapar möjligheter som vi inte har sett viden av ännu, säger Mikael Antonsson.

Lukas Ivarsson

Affärsområdesansvarig Telematics Solutions

0589-89819

lukas@telliq.com