Case study > Clients

Hencon - Mobil specialutrustning

Hencon är en global leverantör av mobil specialutrustning för tung industri. När det inte ger tillfredsställande resultat att använda konventionella fordon som gaffeltruckar och traktorer, erbjuder Hencons utrustning lösningarna du behöver. De specialutformade och specialbyggda fordonen används över hela världen i många olika industribranscher, t.ex.:

 • primär aluminiumindustri
 • sekundär aluminiumindustri
 • lättmetallindustri
 • betongindustri
 • stålindustri
 • gruvdrift

Mer än bara en maskin

För ungefär tio år sedan insåg Hencon att deras kunder behövde mer än att bara få nya maskiner levererade. De ändrade då fokus och utvecklade ett heltäckande service- och underhållskoncept. Följden är att Hencons kunder kan fokusera på produktionsprocessen – medan Hencon ser till att deras fordonspark underhålls på bästa sätt och har en hög tillgänglighet.

I dag används Hencons koncept hos många kunder världen över och ger Hencon en unik position gentemot konkurrenterna. ”För Hencons kunder är drifttiden det allra viktigaste och väntetider är därför oacceptabla”

Ett nytt koncept

För att möjliggöra det heltäckande service- och underhållskonceptet har Hencon utvecklat en webbaserad applikation som innehåller all information om utrustningen, som handböcker, nödvändiga reservdelar och underhållsplanering.

I applikationen går det också att generera avancerade KPI- och tillgänglighetsrapporter och skicka dem till intressenter med en knapptryckning.

För bästa möjliga prestanda har TelliQ:s maskinvara för telematik installerats på all utrustning. Data lagras i TelliQ Back Office-applikationen, som är ansluten till Hencons applikation via ett REST-API.

De data som samlas in används också av Hencons utvecklingsavdelning för att analysera komponenternas prestanda och upptäcka problem långt innan de orsakar driftstopp.

TelliQ:s telematikmaskinvara i Hencons maskiner är ansluten till de inbyggda styrsystemen via CAN-bussen. Det gör att Hencon flexibelt kan ändra de data som samlas in och gör det möjligt att helt integrera användningen av förarens ID-nycklar i maskinens funktionalitet för immobilisering, förarprestation och reducering/spårning av olyckor.

Tjänster och produkter som tillhandahålls av TelliQ:

 • Telematikmaskinvara och Hencons specifika inbyggda programvara
 • Anslutningar
 • Back office-system
 • Systemintegrering via REST API
 • Värdtjänster och teknisk support

 

Med telematiksystemet från TelliQ har Hencon fått ett konkurrenskraftigt verktyg som låter deras kunder optimera användningen av maskinparken, öka maskinernas drifttid och sänka underhållskostnaderna.

Telematiktjänsten från TelliQ gav Hencon:

Nyckeltal för produktivitet, t.ex. användning och nyttjande
Funktioner för fjärrservice
Larm och felkoder
Stordata för forskning och utveckling

Lukas Ivarsson

Business Area Manager

+46 (0)589-89819

lukas@telliq.com