TelliQ och GDPR

Vad är GDPR och varför införs nya regler?

GDPR är en EU förordning som ska omsättas till lag. Den gäller alla företag och organisationer som lagrar Europeiska medborgares personuppgifter, och handlar om att medborgarna ska få större kontroll och ägandeskap över sina egna personuppgifter. Till viss del handlar det om att komma ikapp den snabba tekniska utvecklingen. Insamlingen och delningen av personuppgifter har ökat markant de senaste åren med hela affärsidéer som bygger på att tillhandahålla och analysera personuppgifter. Det är till exempel det som alla stora sociala medier plattformar erbjuder, med direktmarknadsföring som produkt. Det nuvarande dataskyddsdirektivet är från 1995 och har inte uppdaterat sedan dess.

Privatpersoner ska med den nya förordningen få större rättigheter och kontroll över när behandling av ens personuppgifter sker. Det innebär bland annat:

  • Transparent, tydlig och lättförståelig information när personuppgifter behandlas
  • Rätt att rätta och komplettera personlig data
  • Rätt att bli glömd (raderad)
  • Rätt att motsäga sig viss behandling av personuppgifter
  • Rätt att begära ut vilka uppgifter som lagras
  • Rätten att inte behandlas i automatiserat beslutsfattande

Gemensamma regler inom EU

Idag är personuppgiftslagarna olika inom EU-länderna. GDPR inför ett gemensamt regelverk och kommer medföra att samarbete och försäljning inom EU förenklas. I Sverige är det PUL (Personuppgiftslagen) som för närvarande reglerar personuppgifter och kommer göra det tills GDPR träder i kraft den 25 maj. Tillsynsmyndigheten som ansvarar för att GDPR efterlevs i Sverige är Datainspektionen.

TelliQ och GDPR

En av dom stora fördelarna med GDPR är att säkerställa att medborgarna i EU äger sina egna personuppgifter. TelliQ agerar personuppgiftsbiträde vilket betyder att vi bara lånar våra kunders personuppgifter. Genom att bygga in funktioner i vårt system hoppas vi kunna underlätta för kunden att förstå vilka personuppgifter vi behandlar åt dom. För att minska tillgången av personuppgifter har vårt kundsystem också anpassats efter de krav som ställs via GDPR. Idag pågår en inventering och analys av personuppgifter i våra system och dokument och i framtiden finns det även avsatta resurser för att kunna jobba aktivt med att efterleva GDPR.

För att säkerställa att alla personuppgifter är tillräckligt skyddade har vi även startat ett projekt tillsammans med en extern konsult (Q-projektet) för att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet och certifiering enligt ISO27001.

 

Vid frågor, kontakta Dataskyddsombud på TelliQ Sebastian Widerlöv.

Sebastian@telliq.com

Kontakta oss

Växel:
0589-123 70
Epost:
info@telliq.com

Kontakta oss TelliQ BV

Växel:
+31 (0)85-1302362

Hitta hit

Huvudkontor:
Glasbruksgatan 1
732 31 Arboga