Av: telliq

torsdag, november 2nd, 2017

TelliQ och GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU dataskyddsförfattning (Regulation EU 2016/679) som ersätter befintliga personuppgiftslagen (PuL) och innehåller regler med avseende på behandlingen av personuppgifter. Författningen kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 och gäller för samtliga företag som behandlar personuppgifter. Den uppdaterade författningen innebär större rättigheter och skydd för fysiska personer och många förändringar i hanteringen för företagen.

TelliQ har ett pågående projekt tillsammans med extern konsult där vi i linje med befintligt lednings- och kvalitetssystem kommer att införa LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet) och certifiering enligt ISO27001 för all kund och produktionsdata samt efterlevnad av GDPR. Projektet planeras vara klart till maj 2018 innan GDPR träder i kraft.