Vår resa

TelliQ är äldre än du tror! 2017 firade TelliQ och Arkub AB 15 år. Nedan kan du läsa om hur TelliQ har utvecklats genom åren.

 • Arkub AB bildas

  2002

  Arkub AB bildas, ett av Sveriges första företag som specialiserat sig på Telematiksystem, då med fokus på industriella lösningar med fokus redan då att våra produkter och tjänster ska bidra till effektivisering och förbättring av kundens verksamhet.

 • Våra första telematiksystem levereras

  2003

  Vi levererar våra första telematiksystem till Atlas Copco Rock Drills och Nynäs Naphtenics. Vi omsätter 3,5 MSEK och är 8 anställda i slutet av året.

 • Körjournalsprodukten Triptracker initieras

  2006

  Vi gör ett par mindre förvärv, bl.a inkråmet från Wireless Device. Under året läggs grunden till fleet management-systemet Trip Tracker som blir grunden i vårt körjournalssystem. Dotterbolaget Arkub Technology startas genom förvärvet av Mida Systemutveckling AB som blir vårt tekniska kompetenscenter med fokus på telematiksystem. Vi omsätter över 10 MSEK och är 17 anställda i slutet av året.

 • Gatubelysningssystem

  2007

  Vi lanserar Smart Street Lighting för styrning och övervakning av Gatubelysning i samarbete med lokala kommuner och energibolag. Ett system som idag levererar belysningsstyrning till ett stort antal kommuner. Vi omsätter 15 MSEK och är 21 anställda.

 • Telliq AB bildas

  2008

  Nyckelfärdiga lösningar för fordonsbranschen elektronisk körjournal blir huvudprodukt i TelliQ AB. Vi samarbetar med IQ Object som sköter sälj- och marknadsbearbetning. I vår hittills största order levererar vi en telematikplattform till Atlas Copco Air Power i tuff internationell konkurrens. Vi når över 20 MSEK i omsättning. Arkub AB blir ett rent holdingbolag då all verksamhet bedrivs i dotterbolagen TelliQ och Arkub Technology.

 • Transportledning in i produktportföljen

  2010

  Genom förvärvet av Autoposition, tillförs ett nytt produktområde, Transportledning, till TelliQ affärsportfölj. Produktområdet adderas i samband med att vår nya telematikplattform TQ4 lanseras.

 • Nuvarande organisation

  2013 - 2016

  Verksamheterna i dotterbolagen TelliQ och Arkub Technology slås samman och läggs i TelliQ. Vi blir en organisation med 4 affärsenheter under 2013. Varumärket TelliQ blir vårt gemensamma varumärke, ett steg mot vårt mål att bli en av Sveriges största Telematikleverantör. 2014 flyttar vi in i nya lokaler Rappshuset och 2015 passerar vi 50 MSEK i omsättning och har mer än 2000 kunder.

Mer om TelliQ

Kontakta oss

Växel:
0589-123 70
Epost:
info@telliq.com

Kontakta oss TelliQ BV

Växel:
+31 (0)85-1302362

Hitta hit

Huvudkontor:
Glasbruksgatan 1
732 31 Arboga