TelliQ kopplingar | SDF Servicesystem

SDF Servicesystem är ett system för arbetsordrar som ger ett bra flöde av ordrar, protokoll och checklistor. Integrationen till TelliQ möjliggör att kunden i SDF Servicesystem kan visa aktuell position på de fordon som är utrustade med TelliQ körjournal.

Integrationsbeskrivning

SDF Servicesystem

Grunden till effektiv ärendehantering ligger i arbetsordersystemet. Här samlas den tid och det material som läggs ned på dina arbeten. Detta blir sedan underlaget för vidare fakturering, lön och uppföljning av ekonomi och produktivitet. Det ger dig en tydlig struktur och överblick över dina arbetsorder.

Snabbt och smidigt orderflöde

En effektiv orderhantering innebär att du ska behöva göra så lite som möjligt under arbetsorderns gång. Har beställaren en gång i tiden sagt sitt beställningsnummer kan du lägga in det på personen i SDF Servicesystem, så att det kommer med på varje order som skapas. Då undviker du fel på arbetsordern och slipper därför arbetet med att skapa och skicka kredit. På så sätt får du ett bra kassaflöde, med ett program som till och med trevligt att arbeta i. Ett effektivt arbetsordersystem är trots allt ett av dina viktigaste verktyg.

Anslut

0589-123 70

Besök webbsida

Koppling till TelliQ

Visa aktuell position på dina fordon i SDF Servicesystem

Pris

Kontakta oss

Försäljning

031-711 96 30
info@sdfab.se

Support

031-711 96 30
info@sdfab.se