TelliQ kopplingar | Portify BOKA

Boka är ett webbaserat resurshanteringssystem för fordon, utrustning, lokaler och tjänster med fokus på fordonsbokning. Med integrationen till TelliQ får en användare i Boka automatiskt nyttjandedata från sina fordon in i Boka. Informationen används bland annat vid bokning av fordon, dynamisk servicehantering och nyttjandestatistik.

Integrationsbeskrivning

BOKA

BOKA är ett resurshanteringssystem för fordon, utrustning, lokaler och tjänster med fokus på fordonsadministration & bilpooler.

BOKA skapades för kunder som har poolbilar, tjänstebilar och andra fordon som används inom den egna organisationen, men är idag utbyggt för alla sortens fordon (exempelvis: personbil, cykel, gräsklippare, lastbil, grävmaskin).

Det är enkelt att hantera och följa upp enskilt fordon, avdelningens fordon, eller hela företagets fordonsflotta. Boka gör det möjligt att jobba proaktivt med exempelvis service, besiktning och genererar underlag för analys och beslutsstöd.

Anslut

0589-123 70

Portify Boka

Besök webbsida

Koppling till TelliQ

Automatiskt nyttjandedata från sina fordon in i Boka

Pris

Kontakta oss

Försäljning

+46 (0)10 585 08 60
hej@portify.se

Support

+46 (0)10 585 08 60
hej@portify.se