TelliQ kopplingar | Komma (FristadKonsult AB)

KomMa är namnet på ett verksamhetssystem från Fristad Konsult riktat till kommuner eller kommunala bolag. Med integrationen till TelliQ kan användare i KomMa automatiskt få in fordonsdata som sedan kan användas för kostnadsfördelning eller bokning av fordon.

Integrationsbeskrivning

Kostnadsfördelning

Registrering av fasta kostnader samt avskrivningsplan på respektive objekt. Uppläggning av samt register för kostnadskoder, intäktskoder, avskrivningskoder samt räntekoder. I detta menyval görs den periodkörning som skapar debitering med de aktuella kostnaderna, gör avskrivningar enligt avskrivningsplanen samt ränteberäknar restvärdet på respektive objekt. I detta menyval finns även möjlighet att kostnadsfördela samlingsfakturor från en leverantör på upplagda objekt t.ex. bensinfakturor. Fakturafördelning manuellt eller via inläsning av fil av samtliga fakturor gällande fordon.

Ekonomi

Här läggs fasta konteringar upp för kostnadsfördelningsmodulen. Det är även här som bokföringsfilen från leasingmodulen skapas och integreras med ekonomisystemet. Rutin för skapande av fakuraunderlag samt fakturafil för integrering med ekonomisystemet

Affärskontakter

Menyval med kund och leverantörsregister. Det finns möjlighet att både kategorisera samt typbenämna sina kunder för en bra uppföljning och effektiv kostnadsfördelning.

Rapporter

Kostnadsfördelningsmodulen innehåller ett flertal rapporter både externa och interna rapporter som t.ex. kund eller leverantörskataloger, debiteringsrapporter mm.

Anslut

0589-123 70

Komma

Besök webbsida

Koppling till TelliQ

Automatiskt få in fordonsdata för kostnadsfördelning och bokning

Pris

Kontakta oss

Försäljning

033 -21 02 50
info@fristadkonsult.se

Support

033 -21 02 50
info@fristadkonsult.se