TelliQ kopplingar | Fordonskontroll

Fordonskontroll är ett webbaserat system som vänder sig till företag med fordonsflottor, stora som små. Systemet ger användaren överblick och kontroll över fordonen. Integrationen med TelliQ möjliggör att kunden i fordonskontroll får larm om ett avställt fordon är ute och åker, visa nyttjandedata (km/tid) per dag och fordon, servicelarm om TelliQs fordonsenhet av någon anledning slutar rapportera in.

Integrationsbeskrivning

Fordonskontroll

Fordonskontroll är ett webbaserat system som riktar sig till företag, kommuner, landsting och myndigheter med fordonsflottor, stora som små. Systemet ger användaren en god överblick och kontroll över samtliga fordon.

Fordonskontroll kan hantera alla typer av fordon. Allt från lastbilar, bussar, personbilar, ambulanser till truckar och andra icke vägregistrerade objekt som t.ex. containrar.

Passar alla med en fordonsflotta!

Är ert företags behov enbart att hålla koll på t.ex. kontrollbesiktningar och felrapporter? Börja med de modulerna! Vartefter behovet sedan ökar kan fler moduler såsom drivmedelsimport, digitala dokument och egna extrafält börja användas – utan extra kostnad.

Välj själv om ni vill arbeta aktivt i Fordonskontroll eller låt systemet e-posta ut varningar när det är dags för åtgärder: boka kontrollbesiktning/verkstad e.t.c.

Anslut

0589-123 70

Fordonskontroll

Besök webbsida

Koppling till TelliQ

Larm och nyttjandedata

Pris

Kontakta oss

Försäljning

021-83 82 80
info@fordonskontroll.se

Support

021-83 82 80
info@fordonskontroll.se