Trängselskattshantering


Upptäck en automatiskt körjournal med inbyggd trängselskattshantering. Lättinstallerad och utan bindningstid.

Så fungerar TelliQ Trängselskatt

TelliQ Trängselskatt - Så fungerar det - Steg1


Vi registrerar vägtullspassagerna med aktuell vägtull, tid, kostnad och typ av resa; tjänst eller privat.

TelliQ Trängselskatt - Så fungerar det - Steg2


Förmånsvärdet räknas ut automatiskt efter Skatteverkets principer och presenteras i appen.

TelliQ Trängselskatt - Så fungerar det - Steg3


Ett enkelt underlag för ekonomi- och löneadministration.

Förmån av Trängselskatt

Så påverkas du och ditt företag

Från och med den 1 januari 2018 är trängselskatt och infrastrukturavgifter för privata passager med tjänstebil inte inkluderat i bilförmånsvärdet. Det innebär att alla privata resor med förmånsbil som passerar en vägtull ska förmånsbeskattas.

Exempel

Så fungerar de nya reglerna i praktiken

Olika sätt att ta upp kostnaden

Genom att låta TelliQ Körjournal registrera vägtullspassagerna får du enkelt fram färdigt underlaget för förmånen. Det finns flera sätt att ta upp kostnaden, antingen med detaljerad information eller enklas med en proportionering av totalsumman för dagen eller månaden. Proportioneringen bör användas även i de fall maxbeloppet har uppnåtts, om inte det är uppenbart att maxbeloppet kan hänföras till tjänsteresor. Detta ses uppenbart i de fall ortens minimibelopp multiplicerat med antalet passager i tjänsten uppgår till eller överskrider maxbeloppet. Proportioneringen kan göras på två olika sätt, daglig basis (Singelavisering) eller månadsbasis (Samlingsaviseringen).

Exempel 1 – Singelavisering

Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med totalt 100 kronor. Två av passagerna kan med körjournalen och den anställdes noteringar som underlag visas vara tjänstekörningar och resterande tre är därmed privata. Förmånsvärdet för dagen kan då beräknas till 3/5 x 100 = 60 kronor.

Exempel 2 – Samlingsavisering

Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. Den anställde har gjort arbetsresor 15 dagar som medfört 30 passager och resterande passager avser tjänsteresor. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

Exempel 3 – Detaljerad information

Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med 100 kronor. Av körjournalens detaljerade underlag framgår att två passager avser tjänsteresor och har debiterats med 25 kronor respektive 15 kronor. Dessa belopp, sammantaget 40 kronor, avräknas från totalsumman och det kvarvarande beloppet är den skattepliktiga förmånen, dvs. 60 kronor. I andra fall kan förmånsvärdet med denna metod skilja något från proportioneringsregeln, både uppåt och nedåt beroende på under vilka tidpunkter passagerna skett.

Betalning

Om den anställde själv till arbetsgivaren betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet uppkommer ingen förmån. En sådan betalning kan göras via ett nettolöneavdrag eller kontant. Den anställde kan sen begära ersättning av arbetsgivaren för värdet av de trängselskattepassager som gjorts i tjänsten.

Redovisning

Arbetsgivarens redovisning görs dock med två kalendermånaders förskjutning, dvs. de privata passager som den anställde gjort med förmånsbilen i januari ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars och som lämnas till Skatteverket först i april. Skatteverkets dokument om Förmån av trängselskatt i sin helhet