Berättelser från svenska företagare

Sveriges företagare har sagt sitt. Vi tar upp de utmaningar som svenska företagare upplever i vardagen och hur TelliQ kan hjälpa dig att vända dina problem till möjligheter.

Sveriges företagare om körjournal

Företagare med både tjänstebilar och förmånsbilar vet problematiken med att föra fullgoda körjournaler. Skitiga papperslappar som ska in på kontoret, bokföras manuellt och sedan arkiveras, tar mycket tid som hade kunnat läggas på att skapa affärer. Många frågar sig om det ens värt att lägga de hundratals mantimmar på att föra en, men Skattemyndigheten kan besluta om att du ska förmånsbeskattas om du inte kan bevisa att fordonet har använts i tjänst.

Många företagare i Sverige har redan testat någon typ av elektroniska körjournaler, men upptäckt att den lovat lite för mycket. I jakten på en enklare arbetsdag har de funnit att sladdar, krångliga menyer och ytterligare ett system till slut rasar in på dom. Sveriges företag vill ha en enkelt, automatiskt körjournal, som man inte behöver vara någon expert för att komma igång med.

Våra kunder rekommenderar