Värna om din personal och dina fordon

Håll företaget rullande med både proaktiv och akut hantering av fordonsrelaterade säkerhetsfrågor. Dessutom ingår vår populära körbeteeendefunktion där du och dina medarbetare tillsammans kan minska fordonsslitage samt miljöpåverkan, samtidigt som ni höjer säkerheten och har roligt.

Körbeteende

Tävla mot kollegorna och låt förbättrandet av företagets körbeteende bli en rolig aktivitet. Genom att höja motivationen för både dig och dina medarbetare blir ett smartare körbeteende en aktivitet som hela verksamheten känner sig positiva till, där ni löpande kan jämföra data mellan varandra och se vem som kört säkrast, billigast och mest miljövänligt.

Systemet ger feedback för varje resa utifrån parametrar Acceleration, kurvtagning, hastighet, och inbromsning. Slitage och skador på bilen minimeras, och du får en direkt anvisning på hur mycket pengar du sparat genom att köra smart!

Larmkoppling och alkolås

Möjlighet att få notifiering vid positivt resultat vilket innebär att problem kan avhjälpas snabbare. Funktionen innefattar även möjlighet till personlarm via larmknapp i fordonet.

Anslut olika typer av larm, såsom bilens egna aktiva billarm m.m. Om ett fordon lämnar ett område ett utsatt område kan systemet generera ett larm. Vid en eventuell stöld kan fordonet spåras enkelt.

Samtliga larm kan skickas via SMS, e-post eller push-notifiering i mobilen. I administratörspanelen kan du bestämma vem eller vilka som direkt ska bli meddelande.

Säker hemkomst

Säkerställ att personalen har kommit hem efter arbetsdagen. Om bilen inte är åter vid uppsatt tid genereras ett larm till ansvarig som därefter kan utföra lämplig åtgärd.

Säkerhet & larm - produktblad