TelliQ integrationspartners

Mobigo Arbetsorder (Erisma Technologies)

Med integration till Mobigo Arbetsorder kan du maximera din användning av TelliQ Körjournal. Få information om användare, start och stopp-tider direkt i ditt arbetsordervertyg. Äntligen allt på ett ställe!
http://www.mobigo.se/

SDF Servicesystem

SDF Servicesystem är ett system för arbetsordrar som ger ett bra flöde av ordrar, protokoll och checklistor. Integrationen till TelliQ möjliggör att kunden i SDF Servicesystem kan visa aktuell position på de fordon som är utrustade med TelliQ körjournal.
http://sdfab.se/

Fordonskontroll

Fordonskontroll är ett webbaserat system som vänder sig till företag med fordonsflottor, stora som små. Systemet ger användaren överblick och kontroll över fordonen. Integrationen med TelliQ möjliggör att kunden i fordonskontroll får larm om ett avställt fordon är ute och åker, visa nyttjandedata (km/tid) per dag och fordon, servicelarm om TelliQs fordonsenhet av någon anledning slutar rapportera in.
http://fordonskontroll.se/

Boka (Empir)

Boka är ett webbaserat resurshanteringssystem för fordon, utrustning, lokaler och tjänster med fokus på fordonsbokning. Med integrationen till TelliQ får en användare i Boka automatiskt nyttjandedata från sina fordon in i Boka. Informationen används bland annat vid bokning av fordon, dynamisk servicehantering och nyttjandestatistik.
http://www.empir.se/erbjudande/products/boka/

Komma (Fristad Konsult)

KomMa är namnet på ett verksamhetssystem från Fristad Konsult riktat till kommuner eller kommunala bolag. Med integrationen till TelliQ kan användare i KomMa automatiskt få in fordonsdata som sedan kan användas för kostnadsfördelning eller bokning av fordon.
http://www.fristadkonsult.se/

Company Expense

Company Expense underlättar hanteringen av utlägg, reseräkningar och traktamenten. Med direktkoppling till TelliQ kan en kund i Companyexpense automatiskt få åtkomst till sin körjournal och därmed tillgång till kostnadsersättning baserat på faktiska resor.
http://companyexpense.se/

Swedbank AutoPlan

Swedbank AutoPlan hjälper deras kunder med administration, leasing och försäljning av företagets bilar. Med vår integration kan du attestera din körjournal till Swedbank AutoPlan direkt i appen.
http://www.autoplan.se/