Sammanställda resekostnader, fordonsnyttjande och miljöanalys, allt på ett ställe

Hur många kilometer körde vi i september? Hur mycket kostade det? Det är frågor som garanterat gör många med ansvar över fordonsflottan svettiga. TelliQ Ekonomi & Miljö ger dig alla svar på dina fordonsrelaterade kostnads och miljöfrågor, alltid ett klick bort!

Äntligen kan du arbeta aktivt med att följa och verkligen effektivisera företagets fordonsnyttjande kopplat till dess kostnadsbild ner till sista raden. Du får också information om hur ett specifikt fordon har använts och vilken kostnadsbild den har.

Något som inte stämmer? Systemet notifierar dig automatiskt om ett fordon sticker ut från normal användning.

Full koll på trängselskatten

Från och med den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter för privata passager med tjänstebil inte vara inkluderat i bilförmånsvärdet. Detta kommer medföra ökad administration för såväl arbetsgivare och förare, men du kan vara lugn, vi hanterar allt automatiskt åt dig!

Ta ett ansvar för miljön!

I allt större omfattning ställs det krav på att redovisa din fordonsrelaterade miljöpåverkan. Med Ekonomi & miljö kan du fortsätta att fokusera på att göra affärer och låta systemet automatiskt leverera miljörapporter till dina uppdragsgivare.

Med ett klick ser du direkt företagets bränsleförbrukning och emission. Följ trender och avvikelser och arbeta aktivt med att förbättra företagets resultat och upptäck snabbt avvikelser i verksamheten.

Reseräkningen och utläggshantering

Om du har personal som är ute och reser är det inte bara bilkostnader som är intressant i din kostnadskalkyl utan även vad dina medarbetare kostar ute på fält.

Reseräkningsfunktionen låter din personal enkelt rapportera in miltal och vilka tider som de varit borta i tjänsten. Föraren får automatiska förslag till när traktamente bör utgå, redo att direkt lämnas till chef eller löneadministratör.

Dessutom får ni tillgång till en kraftfull utläggshantering med fokus på att göra det enkelt för föraren att rapportera in sina löpande kostnader! Föraren lägger upp och skickar in dagens utgifter direkt i mobilappen och på kontoret kan chefen hantera medarbetarnas utgifter centralt, snabbt och smidigt. Alla inblandade kan enkelt följa hela processen, direkt via mobilen.

Jämförelseanalys

Jämför samtliga mätdata mellan avdelningar, fordonstyper och fabrikat. Få snabbt fram data på tex hur långt olika avdelningar har kommit i förbättringsarbetet mot ett bättre körbeteende.

Ekonomi & Miljö - produktblad