Fleet management, telematik och M2M-lösningar från TelliQ

"Vi lever i ett samhälle där allt utvecklas i snabb takt. Det är vårt ansvar att hitta och använda lösningar som effektiviserar arbetet samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.
TelliQ erbjuder sådana lösningar."
Göran bengtsson, Kungsbacka kommun