Fordonssystem
Trip tracker elektronisk körjournal förenklar rutinerna kring körjournaler. Fleet Tracker är vår produkt för transportledning som passar alla företag som har ett behov av att centralt kunna planera, trafikleda och följa upp sina fordon och transporter. TelliQ Production tracker ger dig full koll på dina maskiner som till exempel var de befinner sig, drift och produktionsdata. Läs mer här >
System för Maskintillverkare
Vårt system för maskintillverkare (OEM) är det centrala verktyget i "servicetornet", som ger företaget full kontroll på de geografiskt spridda maskinerna. Det möjliggör intelligent, välgrundat beslutsfattande för att optimera och förbättra eftermarknad-, underhåll- och serviceaktiviteter.
Infrastruktur & Gatubelysning
Med Smart Street Lighting styrsystem för Gatubelysning får du en central kontroll och styrning av alla utmatande centraler i ditt belysningsnät. Systemet rapporterar om avvikelser i driften och kan till och med upptäcka trasiga lampor! Läs mer här >  

Våra produkter för fleet management

Spar tid och pengar med en korrekt elektronisk körjournal. Med en elektronisk körjournal uppfyller ni automatiskt Skatteverkets rekommendationer. Ni sparar också in bränslekostnader, minskar miljöpåverkan och skapar kontroll och ökad lönsamhet genom effektivare körrutiner. TelliQ är ett fleet management-system. Vi har bl a GPS positionering, tracking, geofencing, fjärrövervakning, produktionsuppföljning, körorder, bil positionering, kyltransport, temperaturmätning, temperatur övervakning, bilskatt, milredovisning, maskinövervakning, stöldskydd, Trafikledning och positionering. Därutöver kan ni få navigationsstöd, som är bra för företagsbilar i t ex serviceföretag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!