TelliQ Telematiklösningar
Vi specialiserar oss på att göra den nya tekniken tillgänglig för alla. Även du med mindre företag har idag möjligheten att dra nytta av realtidsdata från fältet.

läs mer om TelliQ

Fordonstjänster
Vår produktportfölj för fleet management innehåller bland annat elektronisk körjournal, positionering för transporter, övervakning av kyltransporter och mobil arbetsorder. Inom elektronisk körjournal är vi ett av de ledande företagen i Sverige.

Läs mer

OEM
Vårt system för maskintillverkare (OEM) är det centrala verktyget i "servicetornet" som ger företaget full kontroll på de geografiskt spridda maskinerna. Det möjliggör intelligent och välgrundat beslutsfattande för att optimera och förbättra eftermarknad-, underhåll- och serviceaktiviteter.

Läs mer

Gatljusstyrning
Med Smart Street Lighting styrsystem för gatubelysning får du en central kontroll och styrning av alla utmatande centraler i ditt belysningsnät. Systemet rapporterar om avvikelser i driften och kan till och med upptäcka trasiga lampor!

Läs mer

Fordon

Våra fordonsprodukter används av såväl stora som små företag.
 

OEM

Våra OEM-produkter används för att koppla upp maskiner i alla världsdelar.
 

Belysning

Många svenska kommuner använder Smart Street Lighting för att optimera belysningsstyrningen.